Studiefakta

 • Varighed: Et semester
 • Tidspunkt: Forår/efterår
 • Studiepoint: 30 ECTS
 • Eksamen: Eksamen i Nepal/indlevering
 • Studiegebyr: 48.000 kr. (42.500 kr. uden logi)
 • Inkluderet i prisen: Studiet, logi samt morgenmad
 • Undervisningssprog: Engelsk
 • Adgangskrav: Bestået studentereksamen

Vigtige temaer for studiet

 • Hvad er Freds- og Konfliktstudier, og freds- og konfliktteori?
 • Konflikter i Sydasien, inklusiv Sri Lanka, Kashmir og Afghanistan
 • Ulige konfliktniveauer, såsom personlig, etnisk, religiøs, national og international konflikt
 • Konflikthåndtering, konfliktløsning og konflikt-ændring
 • Genopbygning og forsoning efter konflikter
 • Ikke-vold og Gandhi-inspireret filosofier
 • Køn og vold

Kurset danner grundlag for årsagsforklaringer, kritisk analyse og afspejler meningerne om konflikter i verden i dag. Dette kombineres med en indføring i Nepal og Sydasiens kulturer og samfund, og bringer dermed egne oplevelser i Nepal nærmere pensum. Tilsammen vil dette give dig værdifulde erfaringer, ikke mindst hvis du ønsker at arbejde med internationale spørgsmål i fremtiden.

Hvorfor skal jeg studere dette?

Læs mere i kursusbeskrivelsen

De studerende

De studerende er hovedsagelig fra Skandinavien, men i stigende grad også fra andre europæiske lande. Kulturstudier tilbyder stipendier til studerende fra Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan og Nepal. Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for lokale studerende, uden finansiering, at deltage på vores studier. Stipendiaterne bidrager til at forankre det akademiske i lokale sammenhænge.

De studerende har forskellige baggrunde, både akademisk, erhvervsmæssigt  og personligt, hvilket bidrager til at gøre diskussionerne endnu mere interessante. Omkring en tredjedel af de studerende kommer direkte fra gymnasiale uddannelser, en tredjedel er i begyndelsen af deres bacheloruddannelser, og den sidste tredjedel er erfarne studerende.

Studerende som læser på deres 2. eller 3. studieår (f.eks. geografistuderende) sættes i gruppe med andre studerende, som er på tilsvarende niveau i deres uddannelse. For disse studerende tilbyder vi desuden en ekstra ugentlig time med seminarundervisning, hvor pensum diskuteres yderligere i dybden.

Interview med Marie

Nepal har en interessant historie, med politiske konflikter og en vellykket fredsproces, hvilket gør det til et oplagt sted at studere netop dette. Jeg fik et enormt vigtigt perspektiv på mit nuværende studie, samt blev jeg meget klogere på, hvordan vi som mennesker oplever og forstår konflikt.

Læs mere

Interview with Nepali student Aashika

“Being a South Asian getting an opportunity to know the different perspectives of South Asia especially from a peace and conflict point of view and apart from it getting a chance to explore the European way of learning was a push factor for me.”

Læs mere

Underviserne

Kulturstudiers uafhængige position gør det muligt for os at rekruttere de bedste forelæsere og seminarlærere fra hele verden, inklusiv værtslandet. Vi er meget stolte af vores dygtige undervisningsstab, som hvert semester sikrer, at du som studerende får maksimalt udbytte af dine studier.

Se oversigten over forelæsere og seminarledere

Feltstudier

Målet med studiet er de akademiske teorier skal sættes op mod praksis, og ses i forhold til dine erfaringer i Nepal. Dette sker på dit eget initiativ, men organiseres også gennem feltarbejde, som vi arrangerer. Gennem feltarbejde får du kendskab til konkrete og aktuelle problematikker, som udfordrer de abstrakte begreber forskerne benytter i litteraturen og i forelæsninger.

Sådan forløber semesteret

 1. Selvstudie: Før undervisningen begynder har du en periode med selvstudie på 7 uger. Dette da du skal læse dele af pensum og derefter skrive en kort opgave.

 2. Undervisning i Nepal: varer ti uger med forelæsninger, seminarer, fletarbejde og gruppeopgave.

 3. Hjemmeeksamen: Efter undervisningsperioden har du tre uger til at skrive hjemmeeksamen.

Selvstudierne og hjemmeeksamen kan du udføre hvor som helst i verden, og med fordel i Nepal.

Læs detaljer om semesterforløbet i Studieguiden

Dr. Sudha Ramachandran

Forsker og journalist Dr. Sudha Ramachandran giver de studerenden nye perspektiver på fred kontra konflikt.

Læs mere

Videre studier

Studiet giver 30 ECTS-point, som kan indgå i en treårig bachelorgrad på universiteter. Spørg gerne os eller din studievejleder om hvorledes du kan få Freds- og Konfliktstudier til at indgå i din bachelorgrad. Derudover tilbyder mange universiteter en mastergrad i Freds- og Konfliktstudier.

Ønsker du et helt år i Indien kan Freds- og Konfliktstudier kombineres med studiet Religion og Magt det efterfølgende semester. Du kan også kombinere med at af vores studier i Ghana, Vietnam, Argentina og Costa Rica.

Relevans

Konflikter er en del af livet, hvad enten man er familiemedlem eller præsident. Forskning viser mønstre for konflikters dynamik og trækker på alle de traditionelle samfundsvidenskabelige discipliner som økonomi, sociologi, antropologi, geografi og statskundskab. Kombineret med den flerkulturelle kontekst studiet finder sted i, er du bedre rustet til at forholde dig til en verden af misforståelser og modstridende interesser. Du kan gøre brug af erfaringerne, når du ser på tendenser og processer i samfundsudviklingen, og når et individuelt mikroniveau sammenkobles med lokalsamfund og globale processer.

Universitetspartnerne

Institut for Internationale Studier ved Oslo Metroppolitan University (OsloMet) er faglig ansvarlig for studiet. Dette berettiger at studiet både giver retten til SU og statens udlandsstipendium, såfremt det kan indgå som en del af din bacheloruddannelse. OsloMet er Norges tredje største universitet, med ca. 20 000 studerende og 2000 ansatte.

I Nepal samarbejder vi med Pokhara University som blandt andet sender udvalgte studerende og undervisere til studiet.
 

        

Sproget er engelsk

Vi har studerende fra mange lande, og kan rekruttere de bedste forelæsere fra hele verden. Du  vil i løbet af semesteret opleve at du bliver bedre til engelsk, både skriftligt og mundtligt - ordforrådet forøges. Dette vil du både kunne drage nytte af ved videre uddannelse og senere i arbejdslivet, da det bliver forventet at man kan kommunikere både på engelsk og dansk.

Ansøgningsprocessen

Hvis du har de nødvendige studiekompetencer, og ønsker at følge dette studie, udfylder du blot ansøgningsskemaet. Hvis der er ledige pladser det pågældende semester, sender vi dig et tilbud om en studieplads.  Du bekræfter studiepladsen ved at betale et depositum på 2000 DKK. Derefter modtager du løbende informationer frem til studiestart, således at du kan forberede din rejse og studie. Dette vil blandt andet modtage informationer om visum, bøger, pakning og SU. Derudover er du selv ansvarlig for at få studiet godkendt ved dit eget universitet samt søge SU's Udlandsstipendium. Er du i tvivl om hvordan, kan du kontakte din studievejleder på universitetet eller Kulturstudiers kontor.

Læs mere om ansøgningsprocessen

Hvorfor studere Freds- og Konfliktstudier i Nepal?

 • du lærer om at anvende akademiske teorier i den kontekst, du oplever i Nepal

 • du får værktøjer til konfliktløsning på individ- og gruppeniveau

 • du opnår engelskkundskaber på akademisk niveau

 • du studerer med mennesker fra andre lande og verdensdele

 • du får hjælp fra Kulturstudier med alle de praktiske forhold omkring rejsen, studiet, forsikring, bolig og logi

 • du får en større erkendelse af, at Danmark er en særegen kultur, ligesom fremmede kulturer er det

 • dermed får du også en kritisk bevidsthed omkring, hvor etnocentrisk det danske uddannelsessystem er

 • du forstår konsekvenserne af international politik og udvikling i Sydasien

 • du får undervisning af anerkendte professorer fra hele verden

 • du oplever selv nogle af Indiens problemstillinger gennem feltarbejde

 • du opnår 30 ECTS, som du kan få både SU og Udlandsstipendium til

Mere om Nepal som studiested

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen nedenfor så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Tak. Du hører fra os inden tre arbejdsdage.

 

Instagram kan du finde studerendes billeder fra studiestederne.

Du kan også læse studerendes blogs fra studiestederne.

Besøg oss på Facebook, hvor du kan finde nyhedsopdateringer.